แนะนำบทความวิจัยด้านผู้สูงอายุ

มีบทความทางด้านผู้สูงอายุ จำนวน 3  บทความ  ที่ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์เวชสาร ที่ห้องสมุดกรมการแพทย์ รับเป็นประจำ

ขอแนะนำวารสาร

สงขลานครินทร์เวชสาร   (Songklanagarind Medical Journal)

ผู้ผลิต           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการ            หน่วยสงขลานครินทร์เวชสาร  ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยลงขลานครินร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 0-7445-1159

กำหนดออก ราย  2  เดือน  ปีละ 6  ฉบับ

e-mail  :  skamolth@medicine.psu.ac.th

webpage :  http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj/htm

บทความที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

1.  ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยลีลาศต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

2. Nursing quality care indicators for elderly patients who have suffered stroke (read article :      elderly)

3. การใช้อาหารประกอบใยอาหารในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะวิกฤต

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s