บทคัดย่อผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับภาคใต้

ขอแนะนำ  บทคัดย่อผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขของบุคลากรทางการแพทย์ในเขตภาคใต้ ที่ได้นำไปลงตีพิมพ์ตามวารสารทางการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงได้รวบรวมนำมาตีพิมพ์ใน

วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร  ปีที่  26  ฉบับที่ 4  ก.ค.-ส.ค. 2551

อ่านบทความที่       abst-publich

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s