เบาหวานชนิดที่ 2

จากรายงานผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  จำนวน 10  ราย  หลังจากได้รับผักและผลไม้เข้มข้นชนิดเม็ด ร่วมกับ กรดแอสคอร์บิก   จำนวน 1 เดือน  พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการดีขึ้น  จึงควรมีการรณรงค์ให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทาน ผักและผลไม้ทีมีน้ำตาล fructose  อย่างเหมาะสม

รายงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน  วารสารวิชาการแพทย์ เขต 15-17  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2(ฉบับแทรก) เม.ย.-มิ.ย. 2551

ชื่อบทความ         การลดลงของไข่ขาวในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หลังได้รับผักและผลไม้รวมเข้มข้นกับกรด

แอสคอร์บิก  :  รายงานผู้ป่วย 10 ราย

ผู้รายงาน            สุเมธ  เฟื่องมารยาท………………หน้า 1017-1023  (คลิกอ่านบทความ >  diabetes2 )

ชมวิดิโอ         http://www.youtube.com/watch?v=t_WA-Weqfdg&feature=related

แนะนำวารสาร

วารสารวิชาการการแพทย์ เขต 15-17  (Region 15-17 Medical Journal)

เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ บทความวิชาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงาน ห้องสมุด  กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี

56 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

โทร. 0-7727-2231 ต่อ 2131

กำหนดออก ราย  3  เดือน  ปีละ 4  ฉบับ

Advertisements

One thought on “เบาหวานชนิดที่ 2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s