การคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา

บทความจากวารสารวิชาการ  ที่ห้องสมุดกรมการแพทย์ ได้รวบรวมเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนโยบายของกรมการแพทย์ ที่ต้องการลดอัตราการตาย  ลดความเสี่ยง และลดอัตราการสูญเสีย  วันนี้มี  2  เรื่อง  ได้แก่ โรคเบาหวาน  และ โรคมะเร็ง  บทความดังกล่าว ได้ตีพิมพใน  วชิรเวชสาร  ปีที่ 52  ฉบับที่ 2  พ.ค. – ส.ค. 2551  ดังนี้

การเปรียบเทียบการใช้ภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวโดยไม่ขยายม่านตากับการตรวจมาตรฐานในการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา

         อภิชาติ  สวนศิลป์พงศ์, เพชร  รอดอารีย์…………..น้า 83-91 คลิกอ่านบทความ    diabet-retinopathy

         ชมวิดีโอ       http://www.youtube.com/watch?v=5BAhS9RUG4s                                                     

โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก : อัตราการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาที่ช่วยทำนายการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

         สุรวุฒิ  ลีฬหะกร  และคนอื่น…………….หน้า 129-138   คลิกอ่านบทความ      endometrial-cancer

         ชมวิดีโอ   

แนวทางการรักษาใหม่ในภาวะเบาหวานขึ้นจอตา

         อภิชาติ  สวนศิลป์พงศ์……………หน้า 183 – 191   คลิกอ่านบทความ    diabet-retinopathy21

         ชมวิดีโอ   http://www.youtube.com/watch?v=X1OloqSSNX0

แนะนำวารสาร       

web site    www.vajira.ac.th/vmj/project

vajira_cover

เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2500

กำหนดออก     ราย  4  เดือน  (ม.ค.-เม.ย, พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค.)

สำนักงาน     อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

                  681 ถ.สามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.            0-2244-3531

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s