มะเร็งปากมดลูก

บทความวิชาการของห้องสมุดกรมการแพทย์  สัปดาห์นี้  ยังคงรวบรวมเรื่อง เกี่ยวกับ โรคเบาหวาน  และ โรคมะเร็ง    จากวารสารหมออนามัย   ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  กันยายน – ตุลาคม 2551  มี 2 บทความที่น่าสนใจ

1.  สงครามปราบมะเร็งปากมดลูก : ทำอย่างไรจึงจะไปถูกทาง……….หน้า  7-19……. เปิดอ่านบทความที่ลิงค์    hpv

 ชมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ HPV

2.  เสี่ยวอ่อนหวาน สานสุข…………หน้า 64-74 ……เปิดอ่านบทความที่ลิงค์     diabetic-screening1

ชมวิดีโอที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

 

แนะนำวารสาร

หมออนามัย 

mohanamai

mohanamai_cover

      วารสารหมออนามัย  ดำเนินการโดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรทางการค้า  มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชนบทให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์          1.  เป็นแหล่งความรู้ใหม่ ๆ และทบทวนความรู้เดิม ทั้งในด้านทฤษฏีและ

                          ปฏิบัติสำหรับ หมออนามัย

                          2.  เป็นเวทีการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

                          ของ หมออนามัย

                         3เพื่อสร้างความยอมรับในสังคมและขวัญกำลังใจแก่หมออนามัย

                         4.  เพื่อเป็นสี่อกลางในการส่งข่าวระหว่างหมออนามัยด้วยกันเองและหน่วย

                              งานที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำ                          มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ผู้ให้การสนับสนุน             กระทรวงสาธารณสุข, องค์การอนามัยโลก, สถาบันพระบรมราชชนก,

                                    สมาคมหมออนามัย, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงาน

                                   หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย, ชมรมแพทย์

                                   ชนบท, ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

                                   สร้างเสริมสุขภาพ.

สำนักงาน                      สถาบันพระบรมราชชนก  อาคาร 4 ชั้น 7

                                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                                  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

                                 โทร. 0 2590 1946   

ติดต่อฝ่ายสมาชิก         ที่  คุณปิยะอร  แดงพยนต์

                           โทร. 0 2590 2374, 08 1 1907 9560   

                        www.mohanamai.com

                        www.moph.go.th/ops/doctor

     

Advertisements
Posted in R2R

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s