วัณโรคยังอยู่คู่เมืองไทย

เนื่องจากปีงบประมาณ 2552 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของงานห้องสมุดในด้านการพัฒนาคุณภาพแนวทางการดูแลผู้ป่วยตติยภูมิ  จะเน้นการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศใน 3 ด้าน  ได้แก่

1.  โรคหัวใจและหลอดเลือด

2.  โรหลอดเลือดสมอง

3.  วัณโรค

ดังนั้น   โรคลำดับแรก ที่งานห้องสมุดได้รวบรวมจากทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับเข้าห้องสมุด ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2552  ที่จะนำเสนอผ่านช่องทางเว็บบล๊อกแห่งนี้  คือ  เรื่องเกี่ยวกับวัณโรค   ต่อไปนี้คือ

วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB)  เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทย  อัตราการรักษาให้หายขาดและอัตราการขาดการรักษายังคงมีสูง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   วันนี้จึงขอนำเสนอข้อมูล  ตั้งแต่เบื้องต้นว่า วัณโรคคืออะไร แพร่กระจายอย่างไร  สถานการณ์เป็นอย่างไร  โดยอ่านที่เว็บลิงค์ต่อไปนี้

เป็นบทความจากวารสารวิชาการ                                     tuberculosis

จากเอกสารประกอบการประชุม กรมควบคุมโรค         โครงการ น้ำพระทัยขจัดภัยวัณโรค

จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดกรมการแพทย์บอกรับ

1.       Tuberculosis

2.       General Manifestations

3.       Treatment of Active TB

จากวิดิโอความรู้สำหรับประชาชนภาคภาษาอังกฤษ


แนะนำวารสารที่ตีพิมพ์บทความ

วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้

Southern Regional Primary Health Care Journal

http://www.nakhonphc.go.th

e-mail  :  phc@nakhonphc.go.th

tuberculosis

กำหนดออก                                 ราย  3  เดือน

ขอบเขตของบทความ                 1.   บทความวิชาการ และ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการดำเนิน

งานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาชนบท

2.   ผลงานความก้าวหน้าและประสบการณ์ การดำเนิน

งานสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้

3.   บทความแปล หรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ

หรือเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะ

สมในงานสุขภาพภาคประชาชน

4.   บทความอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ติดต่อสอบถาม ติชม แสดงความคิดเห็น และส่งบทความได้ที่

อ. พนิตนาฏ  วิสุทธิธรรม

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้

ถ. พัฒนาการคูขวาง  อ. เมือง  จ. นครศรีธรรมราช

โทร.  0-7544-6354,  0-7544-6005

โทรสาร.  0-7544-6291

4 thoughts on “วัณโรคยังอยู่คู่เมืองไทย

  1. แล้วโรคที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มียารักษาหมดหรือยังเหรอคับ น่าเป็นห่วงคนที่ป่วยเป็นโรคน้ะคับ เป็นกำลังใจให้คนเหล่านั้นด้วยละกันน้ะคับ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s