การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา

ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาเป็นสาเหตุที่ส าคัญของภาวะตาบอดในประเทศไทย

วิธีที่จะลดปัญหาตาบอดจากปัญหาดังกล่าว คือการตรวจพบในระยะแรกและให้การรักษา

ด้วยการผ่าตัดหรือการใช้แสงเลเซอร์ในเวลาที่ เหมาะสม ทั้งนี้วิธีการวินิจฉัยที่ ได้รับการ

ยอมรับได้แก่ การถ่ ายภาพจอประสาทตาที่ เรียกว่ า standard photograph ซึ่งต้องใช้

จักษุแพทย์ในการตรวจ  แต่เนื่องจากจักษุแพทย์ไม่เพียงพอ ทางเลือกหนึ่งส าหรับการตรวจ

คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตาแทนจักษุแพทย์ได้ ก็คือให้การอบรมกับบุคลากร

ที่ไม่ใช่แพทย์  ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ได้ผลดี    ติดตามอ่านจากงานวิจัยที่นำมาเสนอนี้

2 thoughts on “การคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา

    • ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมบล๊อก ต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบนี้อีกเรื่อยๆ เข้ามาติดตามอ่านเรื่อยๆ นะคะ

      ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s