อบรมเชิงปฏิบัติการ Thai E-Journal

ตามที่สำนักวิชาการ  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดประชุมการพัฒนาวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมมารวย การ์เ็ด้น  กรุงเทพฯ  เพื่อให้ประเทศมี Electronic Journal ที่มีมาตรฐานเป็นสากล  และยังประโยชน์แก่วงการแพทย์ การสาธารณสุข และประโยชน์ของประชาชนต่อเนื่องไป โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้ตั้งใจว่าจะร่วมมือร่วมใจให้วารสารเกิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ  สำนักวิชาการจึงได้จัดให้มีการประชุมในรูปแบบฝึกปฏิบัติการจริง ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งมีเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับฝึกปฏิบัติสมบูรณ์พร้อม  เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน่าชื่นชม

กรมการแพทย์  ซึ่งได้ส่งวารสารกรมการแพทย์  เข้าร่วมเป็นเครือข่าย  ได้ส่งเจ้าหน้าที่  2  คน  เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย  ดังนี้คือ

1.  นางพรทิวา             จากกองบรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์

2.  นางสุวรรณ             จากห้องสมุดกรมการแพทย์

การกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) วิชาการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 โดย ดร. สุมล ปวิตรานนท์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย.

อาจารย์กำจัด รามกุล หัวหน้าสำนักวิชาการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาวารสารให้ร่วมมือกันนำเข้าวารสารเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย

e-journal

การอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Journal ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  สมาชิกที่ไปร่วมฝึกปฏิบัติการ จากหลายๆ หน่วยงานมาปะกัน ม่วนขนาด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s