การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ความชราเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและเป็นความจริงของชีวิตที่คนทุกคนจะหลีกเลี่ยงไปได้  แม้แต่ตัวเราก็จะต้องประสบกับตัวเอง

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน  วันนี้เรื่องของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้  แม้แต่ตัวเราก็จะต้องประสบกับตัวเอง

อีก 10 ปีข้างหน้า มีการคาดการณ์ว่า ประชากรจะมีอายุยืนขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น   แล้วเราจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุเกิดประโยชน์ สามารถทำงานได้มากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ไม่เป็นภาระกับสังคม ด้วยการให้การดูแลภาวะสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ  ทำอย่างไร  ขอให้ท่านได้อ่านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้และชมวีดิโอ ก็จะช่วยให้ท่านมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง  จะนำความผาสุกในชีวิตที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุได้อย่างดี

 

aging

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s