โรคในช่องปากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โรคปริทันต์ภัยเง็บใกล้ตัวของคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

จากการศึกษาพบว่าโรคในช่องปากเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือ พบเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปริทันต์ในพลาค (Plaue) ที่นำมาจากหลอดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและเป็นปัญหารุนแรงกว่าปกติ

จากผลการศึกษาน่าสนใจอย่างยิ่งเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและวางแผนการบริการทางทันตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาทันตสุขภาพของผู้ป่วย

สภาวะทันตสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สภาวะทันตสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

วีดิโอ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s