นิโคตินช่วยเลิกบุหรี่

logoTobaccoeng

กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า  ยาเสพติดระบาดรุนแรง และกลุ่มผู้เสพมีอายุน้อยลง  ที่พบเป็นเด็กนักเรียน ม.1, ม.2

สำหรับสารเสพติดที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งปอด, ทำร้ายประชาชนมากมาย, สามารถซื้อขายกันได้ง่ายและไม่ผิดกฎหมาย, มันมาเป็นหมอกควัน เข้าสู่เส้นเลือด มาจับอยู่ที่ปอดและได้พาพรรคพวกมาด้วยอีก 7,000 กว่าชนิด ทำลายคนรอบข้าง ครอบครัว มลภาวะ และสังคม ซึ่งเราไม่เคยนึกถึง และมันร้ายแรงยิ่งกว่าสารเสพติดอื่นทั้งหมด   นักสูบเองบางคนที่อายุยังน้อยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าในบุหรี่มีสารเสพติดอะไรที่ทำให้ตัวเองจะต้องเป็นมะเร็งปอดในวันข้างหน้า สารเสพติดดังกล่าวก็คือ สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่นั่นเอง  

ถึงแม้จะมีวันงดสูบบุหรี่โลกทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ยังมีจำนวนผู้สูบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งที่ผู้สูบเองก็รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นโทษภัยแต่ก็เลิกไม่ได้ เพราะติดสารนิโคติน 

มีนักสูบบุหรี่เป็นประจำส่วนหนึ่ง ต้องการเลิกบุหรี่และอีกส่วนหนึ่งทดลองเลิกสูบด้วยตนเอง แต่ไม่สำเร็จต้องกลับมาสูบอีก  ได้มีบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติด  คิดหาวิธีบำบัดให้เลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงบริการได้  โดยให้การปรึกษาบำบัดและให้นิโคตินทดแทน หรือที่นักสูบทั้งหลายเรียกว่า  ยาเลิกบุหรี่  ที่เคยมีใช้มาแล้ว  ทั้งนิโคตินชนิดเคี้ยว  ชนิดแปะผิวหนัง  ชนิดอมใต้ลิ้น  ชนิดเม็ดอม ชนิดสูดทางปาก ทุกชนิดใช้แล้วไม่ได้ผล  อีกชนิดหนึ่งที่ยังไม่นำมาใช้  คือ ชนิดพ่นทางจมูก  ซึ่งมีการทดลองใช้ในต่างประเทศตั้งแต่ ค.ศ. 1987  จากบทความที่นำมาเสนอครั้งนี้  เป็นการวิจัยและพัฒนา นิโคตินชนิดพ่นจมูกของนักวิจัยไทย ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลจากการศึกษาเชิงทดลองทางคลินิกครั้งนี้  ได้ผลให้มีผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้ ถึงร้อยละกว่า 40  สูงกว่า การทดลองในต่างประเทศที่ทำได้เพียง ร้อยละ  2.35 เท่านั้น  อ่านรายละเอียดในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ข้างล่างนี้

การใช้นิโคตินชนิดพ่นจมูกเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่

ปรึกษาเลิกบุหรี่ฟรี กับ เภสัชเอกที่เว็บไซต์

ยาเลิกบุหรี่

ชมวีดิโอ

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s