ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทั่วโลกจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพ่ิ่มขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นรวมทั้งประเทศไทย    ดังนั้นองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวคิดเรื่องการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทรงพลัง (Active aging)  โดยมีการเน้นที่เรื่องการมีส่วนร่วมในสังคม  กิจกรรมหนึ่งที่ประเทศไทยเรากำหนดในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) คือ ชมรมผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาพ จนนำไปสู่ความผาสุกทางใจให้กับผู้สูงอายุ  ซึ่งได้มีการจัดตั้งชมรมดังกล่าวทั่วทั้งประเทศ  จากการศึกษาพบว่า ชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร มีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วเกิดความผาสุกทางใจในระดับสูง แต่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีแม้จะมีชมรมผู้สูงอายุเหมือนกับภาคอื่นๆ พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุเข้าเป็นสมาชิกชมรมน้อยมาก ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงสนใจศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานีเกิดความผาสุกทางใจได้อย่างไร เพื่อจะนำผลวิจัยไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมมากขึ้นและมีความผาสุกทางใจที่เพิ่มขึ้น

ชมรมผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ

ชมวีดิโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s