บริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคมบำบัด

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันจะมีกระจายทั่วทุกจังหวัดของประเทศ     จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดในเขตเมืองจังหวัดหนึ่ง ที่มีปัญหายาเสพติดระบาดอย่างรุนแรง จังหวัดมีการแก้ไข ด้วยการป้องกันปราบปราม  และ ให้การบำบัดรักษา โดยมีโรงพยาบาลบางใหญ่ ทำหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดแบบสมัครใจ  จากสถิติการรับผู้ป่วยเข้ารักษา มีผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  ในปี 2549  มีจำนวนทั้งหมดเพียง  50 คน พอเข้าปี 2550  จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 66 คน กลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุน้อยลง ระหว่าง 15 ถึง 19 ปี  ผู้ป่วยกลุ่มนี้เมื่อออกจากโรงพยาบาล  มีหลายรายหันกลับไปเสพติดซ้ำ  โรงพยาบาลจึงเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการรักษาแบบแมทริกซ์โปรแกรมของสถาบันธัญญารักษ์ พบว่าได้ผลดี วิธีการเป็นอย่างไร  ขอเชิญศึกษาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏข้างล่าง

พฤติกรรมการมารับบริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคมบำบัด

พฤติกรรมการมารับบริการบำบัดยาเสพติดจิตสังคมบำบัด

ชมวีดิโอ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s