การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่บ้านลุมพุก ต.นาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมยังไม่ดีในระดับมาก ไม่มีความรู้ในการดูแลตนเอง ไม่มีการสนับสนุนกิจกรรมสุขภาพจากสถานีอนามัยตำบล ดังนั้นนักวิชาการสาธารณสุขของอ.นาดี  จึงศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการให้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้านนาดี  ทำอย่างไร ติดตามอ่านในบทวิัจัยและชมวีดิโอต่อไปนี้ได้

elderly health

ชมวีดิโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s