โรคหลอดเลือดสมองร่วมกับความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความพิการได้ และเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1

ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ พบสถิติว่าผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ  เป็นโรคหลอดเลือดสมองมากเป็นอันดับ 1  ทุกรายที่รับเข้ารักษาจะมีโรคที่เกิดร่วมกับโรคหลอดเลือดสมอง  คือ  มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิต และ โรคเบาหวานมาก่อน

มีผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาอยู่ 2 ราย ที่น่าสนใจ  เมื่อกลับบ้านแล้วจะกลับไปเป็นซ้ำอีก เพราะทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ขาดความรู้ที่จะปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค จนต้องกลับมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ทั้ง 2 ราย มีภาวะอ้วน สูบบุหรี่จัด ดื่มสุราเป็นประจำ มีแขนขาอ่อนแรง เดินไม่ได้ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ผู้ป่วยและคนดูแลในครอบครัวขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ  เมื่อขาดยาจะไปซื้อจากร้านขายยาทั่วไปมารับประทานเอง

ผู้วิจัยซึ่งเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย จึงสนใจศึกษาถึงปัญหา ความต้องการ และการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการปฏิบัติตนขณะเจ็บป่วย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกับรายอื่นๆ ต่อไป  ดังนี้

1.  ได้วิเคราะห์ปัญหาการดูแลผู้ป่วย ด้วยการนำกระบวนการพยาบาลมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ มาปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน

2.  ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและทักษะในการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติและตัวผู้ป่วยเอง

ผู้ป่วยรายที่ 1   ได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยการทำ กายภาพบำบัด จนผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า ไม่เกิดพลัดหกล้ม  จนกลับบ้านได้ภายใน  11 วัน

ผู้ป่วยรายที่ 2  มีอายุมาก มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงกว่า  การฟื้นฟูร่างกายสู่ปกติยาก  ยังคงพูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง แต่ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้และเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  จนสามารถกลับบ้านได้ใน 18 วัน

จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง  เข้ามาอ่านวิธีการที่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้นำมาปฏบัติกับผู้ป่วยโรคนี้ จนทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น  จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ วีดิโอ ด้านล่างนี้

 

โรคหลอดเลือดสมองร่วมกับโรคเบาหวาน

ชมวีดิโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s